M'ho varen explicar i ho vaig oblidar.
Ho vaig veure i ho vaig entendre.
Ho vaig fer i ho vaig aprendre.
Confuci, 551-479 aC

calendari de dies internacionals, mundials, europeus... 
de conscienciació o de treball sobre un temaveure el calendari de google
en pantalla complerta


Llegenda:
DI: dia internacional
DM: dia mundial
DU: dia universal
DE: dia europeu