M'ho varen explicar i ho vaig oblidar.
Ho vaig veure i ho vaig entendre.
Ho vaig fer i ho vaig aprendre.
Confuci, 551-479 aC

Aquest cap de setmana ha tingut lloc a Manresa la Trobada de Caps 2011, sota el títol "En construcció". Ha estat una trobada molt especial pel fet que és la primera vegada que es convoca conjuntament els caps de tots els agrupaments de les 3 associacions escoltes que hi ha al nostre país, que juntes formen la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge. La trobada s'emmarca dins un procés d'enfortiment de l'escoltisme català a partir del treball en conjunt de les 3 associacions, compartint recursos, estratègies, espais...

La FCEG és, sota el meu punt de vista, un exemple de superació de l'obligada imposició de l'estat espanyol. La federació catalana és reconeguda internacionalment per la WOSM i la WAGGGS, l'estructura internacional del moviment escolta. Alhora, però, des dels inicis ambdues organitzacions recullen als seus estatuts que tan sols accepten una delegació per estat -associació o federació-. Aquest fet impossibilitaria, a priori, la representació directa de l'escoltisme català al món. És en aquest punt on es demostra l'obertura de mires i la capacitat d'entesa dels escoltes i les guies.
Pel que fa a la WAGGGS (guiatge), la FEG (Federación Española de Guidismo) i la FCEG comparteixen conjuntament i amb respecte mutu la delegació que correspon a l'estat espanyol, coordinant-se a través del "Comité de enlace" entre ambdues federacions nacionals.
En l'àmbit de la WOSM (escoltisme masculí), la qüestió és més complicada, però també s'ha assolit un grau diferenciat per la FCEG: membre associat a la FEE (Federación de Escultismo en España), sense pertànyer-hi, amb lliure capacitat de decisió i ocupant un terç de la delegació espanyola.

Aquí teniu un vídeo que es va presentar ahir durant la cloenda de la trobada, i que imita el famós anunci "Què tenim?".