M'ho varen explicar i ho vaig oblidar.
Ho vaig veure i ho vaig entendre.
Ho vaig fer i ho vaig aprendre.
Confuci, 551-479 aC

La ciutat de Reus és una ciutat molt rica en teixit social. Pel que fa a l'educació en el lleure, és molt important l'associacionisme educatiu de la ciutat, aplegats sota el paraigua de la Coordinadora d'Esplais i Escoltes de Reus (CEER).
Avui torno a deixar un reportatge, aquest cop de Canal Reus TV, parlant de la implicació de les entitats d'educació en el lleure en el Pla Educatiu d'Entorn, coordinat per l'àrea d'educació de l'Ajuntament juntament amb el departament d'educació de la Generalitat, i amb la implicació d'una bona part del teixit social de la ciutat.
El comentari que faig jo va en la línia de diferenciar l'associacionisme educatiu d'altres formes de lleure dels infants totalment diferents (ludoteques, empreses de serveis, colònies com a font de negoci, extraescolars, etc.)

Podeu veure tot el programa sencer aquí.